Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie  oferty, pierwsza-  złożona przez Centrum Finansowo Doradcze Adam Krawczyk, Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg oraz druga- Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk, ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda.Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne.Wyższą punktacje otrzymał Centrum Finansowo Doradcze Adam Krawczyk i wygrało realizacje zajęć.