W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku NR III/XIII/11.01.01-28-0076/19/RA/2019, Animacja lokalna – Rękodzieło artystyczne z dnia 25.09.2019r nie wpłynęła żadna oferta. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki.