W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 12.08.2020r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Spółdzielnia Socjalna Cynamonek, ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg – data wpłynięcia oferty: 14.08.2020r.
  2. AVE Izabela Smolińska- Letza, ul. Głowackiego 28 lok.705, 10-448 Olsztyn – data wpłynięcia oferty: 17.08.2020r.

Uzasadnienie wyboru:

W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty. Obie oferty spełniały wymogi formalne i merytoryczne zawarte w rozeznaniu. Oferta numer 1 nie przekroczyła budżetu projektu, a oferta numer 2 przekroczyła budżet projektu. Oferta nr 1 uzyskała większą ilość punktów tj. 100/100 pkt, w związku z tym zadanie zostało przekazane do realizacji oferentowi Spółdzielnia Socjalna Cynamonek, ul. Plac Kombatantów 8/1,  14-300 Morąg