W odpowiedzi na zamieszczone dnia 03.08.2020r.  nie wpłynęła żadna oferta.