W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 01.07.2020 wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. CKK Anita Graczyk, ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda- oferta wpłynęła dnia 06.07.2020r.
  2. Spółdzielnia Socjalna CYNAMONEK, ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg- oferta z dnia 06.07.2020r.

 

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskała Spółdzielnia Socjalna CYNAMONEK- tym samym wygrała realizację zadania.