W odpowiedzi na rozeznanie rynku zamieszczone dnia 17.09.2018r. wpłynęły dwie oferty:

  1. Centrum Finansowo-Doradcze Adam Krawczyk
  2. Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało Centrum Finansowo-Doradcze Adam Krawczyk i tym samym wygrało realizację zadania.