W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku z dnia 26.04.2019r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. KWN Karolina Woźniak
  2. Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało: Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk i tym samym wygrała realizację zadania.