W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 21.01.2019r. wpłynęły dwie ważne oferty:

Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk
AVE Izabela Smolińska-Letza

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało: Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk i tym samym wygrała realizację zadania.