W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty pierwsza-  CKK Graczyk Anita Graczyk, Ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda oraz druga-Centrum Finansowo Doradcze Adam Krawczyk Ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg. Obie oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje tj. 100 % uzyskało CKK Graczyk Anita Graczyk Ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda.