Warsztaty- kreowanie własnego wizerunku  Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonych oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, złożone przez Euroinwest Consulting s.c P. Ulaniuk, D. Ulaniuk, ul. Świetlińska 34, 14-100 Ostróda oraz Centrum Kształcenia KAdr Anita Graczyk, ul Pionierska 1A, 14-100 Ostróda. Jedna oferta spełniła wymagania formalne i merytoryczne. Dzięki czemu firma Euroinwest Consulting s.c P. Ulaniuk, D. Ulaniuk wygrała realizacje zadania.