W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 20.04.2019r. nie wpłynęły żadne ważne oferty, w związku z czym wykonawca nie został wybrany. Rozeznanie rynku zostanie powtórzone.