W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 18.05.2020r. nie wpłynęła żadna oferta.