W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 06.01.2020r. nie wpłynęła żadna oferta.