W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 09.12.2019r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Daniel Chmielewski
  2. Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskał Daniel Chmielewski i tym samym wygrał realizację zadania.