Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, pierwsza- złożona przez Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk, ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda oraz druga- Centrum Finansowo Doradcze, ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg. Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje otrzymał Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk i wygrała realizacje zajęć.