–  indywidualne poradnictwo psychologiczne-określenie ścieżki reintegracji oraz zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem
Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta, złożona przez Euroinwest Consulting Przemysław Ulaniuk, Dominika Ulaniuk S.C., ul. Świetlińska 34, 14-100 Kajkowo. Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne, dotyczy pełnego zakresu godzin. Cena za godzinę indywidualnych konsultacji – 90 zł brutto.