W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku z dnia 18.02.2019r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk
  2. Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskał: Adam Krawczyk Usługi Ogólnobudowlane i tym samym wygrał realizację zadania.

 

28.02.2019 Informacja o rezygnacji z realizacji zadania – Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk. W związku z tym realizacja zadania zostaje udzielona oferentowi Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk