W odpowiedzi na rozeznanie rynku zamieszczone dnia 21.01.2019r. wpłynęły dwie oferty:

  1. CFD Adam Krawczyk,ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg
  2. Kawiarnia Romantica Dariusz Mossakowski, 14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 16b

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało CFD Adam Krawczyk i tym samym wygrało realizację zadania.