W odpowiedzi na rozeznanie rynku zamieszczone dnia 21.01.2019r. wpłynęły dwie oferty:

  1. P.H.U ,,Trojan”
  2. Kawiarnia Romantica Dariusz Mossakowski, 14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 16b

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało P.H.U Trojan i tym samym wygrało realizację zadania.