W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku z dnia 12.09.2019r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk
  2. Groszek, Sklep spożywczy, Trojan L.

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskały Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk i tym samym wygrały realizację zadania.