W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 01.08.2020r. wpłynęła jedna ważna oferta :

  1. Usługi Ogólnobudowlane Adam Krawczyk, oferta wpłynęła dnia: 06.08.2020r. – tym samym wygrał realizację zadania.