W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 15.10.2019r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk
  2. AVE Izabela Smolińska-Letza

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskała AVE Izabela Smolińska-Letza i tym samym wygrała realizację zadania.