Na podstawie rozeznania  rynku dotyczącego zajęć  psychoedukacyjnych z psychologiem dla projektu Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg- edycja 2 uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, pierwsza- złożona przez  Centrum Finansowo Doradcze Adam Krawczyk, Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg oraz druga- Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk, ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda. Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne.Wyższą punktacje otrzymało Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk i wygrało realizacje zajęć.