W odpowiedzi na rozeznanie rynku zamieszczone w dniu 25.01.2019r.nie wpłynęły żadne oferty w związku z czym zadanie zostało powierzone do realizacji pracownikowi firmy CSK ANIMATOR.