Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, pierwsza- złożona przez Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk, ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda oraz druga- Usługi Ogólno budowlane Adam Krawczyk ul. Plac Kombatantów 8/2 14-300 Morąg . Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje otrzymał Usługi Ogólno budowlane Adam Krawczyk ul. Plac Kombatantów 8/2 14-300 Morąg  i wygrał realizacje zajęć.