CSK ANIMATOR Katarzyna Królak

wraz z Partnerami: Gminą Morąg i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morągu, Fundacją Adsum oraz Morąskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodziny

Zapraszają do udziału w projekcie:
AKADEMIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
W GMINIE MORĄG

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
JAK NIE MY TO KTO
oraz Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Animator

Zapraszają do udziału w projekcie:
NAM NIE JEST WSZYSTKO JEDNO

warsztaty i szkolenia wspierające rodziny dysfunkcyjne kształtujące odpowiedzialne rodzicielstwo i postawy prospołeczne