1. Otrzymano następujące oferty:

 

  • CYNAMONEK Spółdzielnia Socjalna

Ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg

NIP: 7412157223, REGON: 386363344

Data otrzymania oferty: 11.06.2021r.

Cena oferty: 2304 zł (słownie: dwa tysiące cztery złote)

 

2) ADK Kamila Stabrowska

  1. Zamkowa 15/1, 14-300 Morąg

NIP działalności: 7412157453

Data otrzymania oferty: 10.06.2021

Cena oferty:2600zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych)

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. Oferty spełniły wymogi formalne
i merytoryczne. Tylko oferta numer 1 uzyskała 100% kryterium cena w tym zadaniu dzięki czemu wygrała realizację zadania.