Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, pierwsza- złożona przez Usługi Ogólnobudowlane Adma Krawczyk, Ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg oraz druga- CKK Anita Graczyk, Ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda. Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje otrzymało Usługi Ogólnobudowlane Adma Krawczyk i  wygrał realizacje zajęć.