1. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 • Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na organizację serwisu kawowego dla 36 uczestników projektu cyklu II od lipca 2021 do stycznia 2022r, oraz serwisu kawowego dla cyklu III tj. 36 osób od stycznia 2022r do grudnia 2022r. w ramach w/w projektu; zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3), zamówienie obejmuje kody:

CPV: 15860000-4 – kawa, herbata i podobne produkty

CPV: 15981000-8 – wody mineralne

CPV: 15980000-1 – napoje bezalkoholowe

CPV: 15830000-5 – cukier i produkty pokrewne

CPV: 15812100-4 – wyroby ciastkarskie

CPV: 15300000-1 – owoce, warzywa i podobne produkty

CPV: 15550000-8 – klasyfikowane produkty mleczarskie

 

       3.2  Wymagania jakie powinna spełniać usługa:

 1. Usługa składa się z serwisu kawowego
 2. Ilość poszczególnych produktów powinna zostać oszacowana dla grupy ok. 18– osobowej na 4-6 godzin zajęć dydaktycznych.
 3. Serwis kawowy obejmuje między innymi następujące składowe na każde zajęcia:
  • woda gazowana i niegazowana w ilości min.0,5 litra na uczestnika,
  • sok (2 rodzaje)
  • kawa rozpuszczalna i mielona,
  • herbata czarna i owocowa (2 smaki),
  • poczęstunek w postaci ciastek (min. 3 rodzaje)
  • cukier
  • wyroby czekoladowe (np. czekolady, batony, cukierki)
  • owoce
  • mleko/ śmietanka do kawy
  • przekąski słone (np. krakersy, wafle ryżowe, paluszki)
  • produkty mleczne (np. jogurty, serki, kefiry itp.)
  • i inne produkty serwisu kawowego zgodne z wyżej wymienionymi kodami CPV

 

3.3. Cena powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą stawkę za 36 osób x 8 spotkań w miesiącu.

 

 

Rozeznanie rynku serwis kawowy