Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla oferty w ramach Projektu nr RPWM.11.02.03-28-0174/19 pn. „#NamNieJestWszystkoJedno -usługi dla rodzin w gminach Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Grunwald, Łukta”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu obiadów 90 uczestnikom  projektu (każdy uczestnik będzie brał udział
w trzech animacjach lokalnych) podczas trwania warsztatów z animacji lokalnych tj.:

  • zajęcia kulinarne (6 grup -Roje, Trokajny, Majdany, Słonecznik, Sambród, Tarda): 90 osób x 6 dni animacji łącznie 540 obiadów
  • zajęcia z majsterkowania (6 grup -Roje, Trokajny, Majdany, Słonecznik, Sambród, Tarda): 90 osób x 6 dni łącznie 540 obiady
  • zajęcia z rękodzieła artystycznego (6 grup-Roje ,Trokajny, Majdany, Słonecznik, Sambród, Tarda):90 osób x 6 dni łącznie 540 obiadów.

Łączna ilość zapewnionych obiadów to : 1620 obiadów.

Animacje lokalne odbędą się na terenie zamieszkałym przez Uczestników Projektu: gmina Morąg (Słonecznik), gmina Miłakowo (Roje, Trokajny),  gmina Miłomłyn (Majdany, Tarda), gmina Małdyty (Sambród).

Szczegóły dotyczące rozeznania oraz termin, do jakiego można nadsyłać oferty znajdują się w rozeznaniu rynku zamieszczonym poniżej:

Rozeznanie rynku- obiady