Zadanie 3 – Opieka nad dziećmi/osobami zależnymi

 

  1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na: opiece nad dziećmi w trakcie realizacji zajęć w projekcie „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie ostródzkim”
  2. Miejsce realizacji zajęć: gmina Miłakowo, gmina Małdyty, gmina Morąg
  3. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie
  4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia.
  5. Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  6. Przedmiot zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: KOD: 85312110-3 Nazwa kodu CPV- Usługi opieki dziennej nad dziećmi.
  7. Zlecający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym minimalna oferta dotyczyć może opieki nad dzieckiem w przynajmniej jednej gminie – to znaczy ¼ realizowanej usługi.
  8. Miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej:

Opieka nad dziećmi rozeznanie rynku