w ramach zadania Aktywnej Integracji o charakterze społecznym – Indywidualne Poradnictwo Prawne
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Grup Wsparcia dla 64 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy po 16 osób, dla każdej z grup po 32 godziny łącznie 128 godzin zajęć dydaktycznych. Forma zatrudnienia, miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej załącznikiem

ZAŁĄCZNIK: rozeznanie rynku prawnik csk