Zamówienia związane jest z realizacją  projektu pt. „Akademia aktywności społeczno-zawodowej w gminie Morąg”  – realizowanym przez  CSK Animator Katarzyna Królak  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne, numer i nazwa działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” numer i nazwa poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

 

 1. 10.05.2017 Informacja o wyborze trenera 0 animatora –  warsztaty aranżacji zieleni
  Na podstawie zapytania ofertowego złożonego w trybue zasad konkurencyjności oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta, złożona przez Dominike Ulaniuk, ul. Świetlińska 34, 14-100 Kajkowo. Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne, dotyczy pełnego zakresu godzin. Cena za godzinę warsztatów – 90 zł brutto.
 2. 10.05.2017 Informacja o wyborze psychologa –  indywidualne poradnictwo psychologiczne-określenie ścieżki reintegracji oraz zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem
  Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta, złożona przez Euroinwest Consulting Przemysław Ulaniuk, Dominika Ulaniuk S.C., ul. Świetlińska 34, 14-100 Kajkowo. Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne, dotyczy pełnego zakresu godzin. Cena za godzinę indywidualnych konsultacji – 90 zł brutto.
 3. 10.05.2017 Informacja o wyborze prawnika – Indywidualne konsultacje prawne
  Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta, złożona przez Kancelarię Adwokacką Marzena Chłopik – Krawczyk,Ostróda, ul. Czarnieckiego 24/1. Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne, dotyczy pełnego zakresu godzin. Cena za godzinę indywidualnych konsultacji – 100 zł brutto.
 4. 10.05.2017 Informacja o wyborze trenera – Grupy wsparcia
  Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęła jedna oferta, złożona przez Angelikę Mazurek, zamieszkałą w Bramce, gmina Morąg. Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne, dotyczy pełnego zakresu godzin. Cena za godzinę warsztatów – 70 zł brutto.
 5. 02.05.2017 ROZEZNANIE RYNKU w ramach zadania Instrumenty  Aktywnej Integracji o charakterze Społecznym – Grupy Wsparcia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu  Grup Wsparcia dla 64 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy po 16 osób, dla każdej z grup po 32 godziny łącznie 128 godzin zajęć dydaktycznych. Forma zatrudnienia, miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej załącznikiem
  ZAŁĄCZNIK:
  samopomocowe grupy wsparcia-csk rozeznanie rynku wraz z załącznikami
 6. 02.05.2017 ROZEZNANIE RYNKU w ramach zadania Aktywnej Integracji o charakterze społecznym – Indywidualne Poradnictwo Prawne
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Grup Wsparcia dla 64 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy po 16 osób, dla każdej z grup po 32 godziny łącznie 128 godzin zajęć dydaktycznych. Forma zatrudnienia, miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej załącznikiem
  ZAŁĄCZNIK:
  rozeznanie rynku prawnik csk
 7. 02.05.2017  ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASAD KONKURENCYJNOŚCI w ramach zadania Aktywnej Integracji o charakterze społecznym – Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i animacja lokalna – warsztaty aranżacja zieleni.
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na  prowadzeniu warsztatów aranżacji zieleni dla 64 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy po 16 osób w wymiarze 32 godziny na grupę, łącznie 128 godzin. Forma zatrudnienia, miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej załącznikiem
  ZAŁĄCZNIK: aranżacja zieleni
 8. 02.05.2017 ROZEZNANIE RYNKU w ramach zadania określenie ścieżki reintegracji – indywidualne poradnictwo psychologiczne, oraz w ramach zadania Aktywnej Integracji o charakterze społecznym – Zajęcia Psychoedukacyjne z psychologiem
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na określeniu ścieżki reintegracji dla 64 uczestników projektu – po 4 godziny na osobę w formie indywidualnych konsultacji z psychologiem oraz  zajęć psychoedukacyjnych dla 64 uczestników projektu podzielonych na 4 grupy po 16 osób, dla każdej z grup po  48 godzin łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych. Forma zatrudnienia, miejsce, termin, załączniki do rozeznania rynku oraz sposób wyboru ofert zamieszczony jest w załączniku poniżej załącznikiem
  ZAŁĄCZNIK:
  psychologiczne – oferta animator