Plan zajęć wrzesień 2020

Plan zajęć październik 2020

Plan zajęć luty 2021

Plan zajęć marzec 2021

Plan zajęć kwiecień 2021

Plan zajęć maj 2021

Plan zajęć czerwiec 2021

Plan zajęć lipiec 2021

Plan zajęć sierpień 2021