#NamNieJestWszystkoJedno-usługi dla rodzin w gminach Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty, Grunwald, Łukta

Cel projektu

Poprawa funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym co najmniej 40 rodzin 150 osób, w tym 90(70K,20M) uczestników projektu i 60 osób do 15 roku życia-dzieci UP, mieszkańców gmin Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty, Grunwald, Łukta powiat ostródzki woj. warmińsko-mazurskie zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie poprzez ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w okresie od 01.05.2020r do 31.12.2020r

Zaplanowano zadania o charakterze:

  • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne
  • Zajęcia w ramach Akademii Rodziny
  • Wsparcie Konsultanta Rodziny
  • Warsztaty integracji społecznej

W ramach Usług Wpierających Integrację Rodzin

  • Aktywność na rzecz społeczności lokalnej

Wartość projektu: 1 043 643,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 887 043,60 zł

#NamNieJestWszystkoJedno-usługi dla rodzin w gminach Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty, Grunwald, Łukta

Cel projektu

Poprawa funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym co najmniej 40 rodzin 150 osób, w tym 90(70K,20M) uczestników projektu i 60 osób do 15 roku życia-dzieci UP, mieszkańców gmin Morąg, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty, Grunwald, Łukta powiat ostródzki woj. warmińsko-mazurskie zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie poprzez ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w okresie od 01.05.2020r do 31.12.2020r

Zaplanowano zadania o charakterze:

  • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne
  • Zajęcia w ramach Akademii Rodziny
  • Wsparcie Konsultanta Rodziny
  • Warsztaty integracji społecznej

W ramach Usług Wpierających Integrację Rodzin

  • Aktywność na rzecz społeczności lokalnej

Wartość projektu: 1 043 643,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 887 043,60 zł

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów i szkoleń z projektu „Nam nie jest wszystko jedno” dostępne są na stronie fundacji Jak Nie My To Kto