W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 11.07.2022 r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczno- Gospodarczego ANIMATOR, ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg – data wpłynięcia oferty: 13.07.2022 r.
  2. Spółdzielnia Socjalna CYNAMONEK, ul. 3 Maja 12, 14-300 Morąg –  data wpłynięcia oferty: 15.07.2022 r.

Uzasadnienie wyboru:

W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty. Obie oferty spełniały wymogi formalne i merytoryczne zawarte w rozeznaniu. Oferta numer 1 nie przekroczyła budżetu projektu, a oferta numer 2 przekroczyła budżet projektu. Oferta nr 1 uzyskała większą ilość punktów tj. 100/100 pkt, w związku z tym zadanie zostało przekazane do realizacji oferentowi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczno- Gospodarczego ANIMATOR.