PLAN ZAJĘĆ

#MiejsceInicjatywFajnych – Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Olsztynku ,,ucz się w ruchu”

 

 październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec