Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, pierwsza- złożona przez Usługi Ogólnobudowlane Adma Krawczyk  ul. Plac Kombatantów 8/1 14-300 Morąg oraz druga- centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk , ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda . Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje otrzymało Usługi Ogólnobudowlane Adma Krawczyk i wygrało realizację zadania.