W odpowiedzi na rozeznanie rynku zamieszczone dnia 17.09.2018r. wpłynęły dwie oferty:

1. Centrum Finansowo-Doradcze Adam Krawczyk

2. J&J SKLEP OGRODNICZY Jolanta Jachimowicz

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskał J&J SKLEP OGRODNICZY Jolanta Jachimowicz i tym samym wygrał realizację zadania.