W odpowiedzi na zamieszczone rozeznanie rynku dnia 01.10.2020r. nie wpłynęła żadna oferta.