Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, pierwsza- złożona przez Centrum Finansowo Doradcze Adam Krawczyk, Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg oraz druga- Euroinwest Consulting s.c., ul. Świetlista 34, 14-100 Kajkowo. Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje otrzymało Centrum Finansowo Doradcze Adam Krawczyk  i wygrało realizacje zajęć.