W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 07.06.2021r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. Spółdzielnia Socjalna Cynamonek, ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg – data wpłynięcia oferty: 10.06.2021r.
  2. ANIMATOR Sp. z o.o., ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg- data wpłynięcia oferty: 14.06.2021r.

Uzasadnienie wyboru:

W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty. Obie oferty spełniały wymogi formalne i merytoryczne zawarte w rozeznaniu. Oferta numer 1 nie przekroczyła budżetu projektu, a oferta numer 2 przekroczyła budżet projektu. Oferta nr 1 uzyskała większą ilość punktów tj. 100/100 pkt, w związku z tym zadanie zostało przekazane do realizacji oferentowi Spółdzielnia Socjalna Cynamonek, ul. Plac Kombatantów 8/1,  14-300 Morąg.