Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, pierwsza- złożona przez Dominika Ulaniuk ul. Świetlińska 34 14-100 Ostróda – Kajkowo oraz druga- Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk ul. Pionierska 1 A 14-100 Ostróda  . Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje otrzymał Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk ul. Pionierska 1 A 14-100 Ostróda i wygrał realizacje zajęć.