W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty. Pierwsza- Dominika Ulaniuk, druga- Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk Obie  oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację tj. 100% uzyskało CKK Anita Graczyk i wygrało realizację zadnia.