W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 02.09.2020r. wpłynęły dwie ważne oferty:

  1. ANIMATOR Sp. z o.o., ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg, – data wpłynięcia oferty: 07.09.2020r.
  2. Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk, ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda – data wpłynięcia oferty: 04.09.2020r.

W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły dwie oferty. Obie oferty spełniały wymogi formalne i merytoryczne zawarte w rozeznaniu. Oferta numer 2 nie przekroczyła budżetu projektu, a oferta numer 1 przekroczyła budżet projektu. Oferta nr 2 uzyskała większą ilość punktów tj. 100/100 pkt, w związku z tym zadanie zostało przekazane do realizacji oferentowi Anita Centrum Kształcenia Kadr Graczyk, ul. Pionierska 1 A, 14-100 Ostróda.