W odpowiedzi na rozeznanie rynku NR IV/I/11.01.01-28-0215/19/IGDZ/2019 z dnia 03.02.2021r nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym rozeznanie rynku zostanie powtórzone.