W odpowiedzi na zamieszczone dnia 29.04.2019 rozeznanie rynku, wpłynęły następujące oferty:

A): Opiekun osoby starszej: Hogwart Centrum Edukacyjno- Szkoleniowe, Martyna Wojciechowska, ul. Pułkownika Dąbka 136/2.

oraz CKK Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda.

B): Przedstawiciel handlowy: Dobry Smak, Marzena Olejniczak, Stamka 7, 11-700 Mrągowo.

CKK Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda.

C): Pomoc Kuchenna: Dobry Smak, Marzena Olejniczak, Stamka 7, 11-700 Mrągowo.

CKK Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda.

D): Pracownik Biurowy: Dobry Smak, Marzena Olejniczak, Stamka 7, 11-700 Mrągowo.

CKK Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda.

E): Archiwista: Hogwart Centrum Edukacyjno- Szkoleniowe, Martyna Wojciechowska, ul. Pułkownika Dąbka 136/2

CKK Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda.

F): Opiekunka dziecięca do lat 3: Hogwart Centrum Edukacyjno- Szkoleniowe, Martyna Wojciechowska, ul. Pułkownika Dąbka 136/2

CKK Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda.

G): Opiekun osób niepełnosprawnych: Hogwart Centrum Edukacyjno- Szkoleniowe, Martyna Wojciechowska, ul. Pułkownika Dąbka 136/2

CKK Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda.

H): Ochroniarz: Hogwart Centrum Edukacyjno- Szkoleniowe, Martyna Wojciechowska, ul. Pułkownika Dąbka 136/2

CKK Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda.

I): Animator czasu wolnego: Hogwart Centrum Edukacyjno- Szkoleniowe, Martyna Wojciechowska, ul. Pułkownika Dąbka 136/2

CKK Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda.

Powyższe oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne zawarte w Rozeznaniu Rynku,ale tylko jedna oferta z danego kursu nie przekroczyła budżetu projektu. Oferty wygrywające zostały napisane pogrubioną czcionką.