W odpowiedzi na rozeznanie rynku zamieszczone dnia 16.01.2019r. wpłynęły dwie oferty:

  1. CKK Anita Graczyk ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda
  2. AVE Izabela Smolińska-Letza, ul. Mazurska 2/2, 10-517 Olsztyn

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało CKK Anita Graczyk i tym samym wygrało realizację zadania.