Na podstawie rozeznania rynku oraz złożonej oferty uprzejmie informuję, że wpłynęły dwie oferty, pierwsza- złożona przez Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk, ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda oraz druga- Izabela Smolińska- Letza, ul. Mazurska 2/2, 10-517 Olsztyn. Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktacje otrzymała Izabela Smolińska- Letza i wygrała realizacje zajęć.