W odpowiedzi na rozeznanie rynku zamieszczone dnia 15.01.2019r. wpłynęły dwie oferty:

1. AVE Izabela Smolińska-Letza, ul. Mazurska 2/2, 10-517 Olsztyn

2. CKK Anita Graczyk, ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda

Obie oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało CKK Anita Graczyk i tym samym wygrało realizację zadania.