W odpowiedzi na rozeznanie rynku wpłynęły 2 oferty. Pierwsza: Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk, druga:Centrum Finansowo-Doradcze Adam Krawczyk. Obie oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Wyższą punktację uzyskało Centrum Kształcenia Kadr i tym samym zostało ono wybrane na realizatora zadania.